No qualsevol treball,
sinó un treball decent


7 d'octubre
jornada mundial pel treball decent

Visualitza el Cartell

Manifest


Quan les NNUU, l’OIT i els Sindicats de tot el món celebren aquesta Jornada, escau recordar que la Revolució industrial del segle XIX va comportar molt de patiment a la classe obrera. Ara en ple segle XXI la revolució informàtica i robòtica també colpeja el món del treball amb acomiadaments i atur, afectant sobretot les persones que fan les feines més senzilles i menys qualificades. Fa anys la societat hi va reaccionar amb múltiples iniciatives, també l’Església amb la seva Doctrina social.

Avui cal denunciar els desequilibris creixents entre les rendes del capital i les del treball. Cada vegada les persones riques són més riques i les pobres més pobres i empobrides. L’economia no busca frenar aquest procés tan injust. Després de la darrera crisi, els mercats no creen prou llocs de treball per a tothom, cosa que provoca disfuncions i desigualtats injustes i que clamen el cel.

En aquesta nova Jornada mundial pel treball decent, les entitats sotasignades reiterem que és prioritari construir una societat que ofereixi treball a tothom, facilitant l’autonomia i la disponibilitat de recursos suficients per als projectes de vida personals i familiars.

Per això fem una crida reivindicant amb tota fermesa les mesures següents:

  • Polítiques actives d’ocupació, personalitzades i formatives. Sense menystenir els subsidis i les assegurances d’atur, allò que la gent més reclama sempre és un treball.
  • Sou mínim interprofessional almenys de 1.000 €/mes. És una demanda molt generalitzada i ben vista per molts dels agents socials.
  • Reducció de jornada per poder treballar més gent i afavorir la conciliació laboral. Avui amb les 40h treballen a Espanya 19 M de persones, amb 30h en podrien ésser quasi 25 M.
  • Renda garantida de ciutadania per a totes les famílies que ho necessitin, acompanyada d’activitats formatives o culturals.
  • Qualificació i requalificació de tots els llocs de treball, també dels més senzills. Dedicació especial als qui fan serveis a les persones i a les famílies.
  • Erradicació del frau i, fent que totes les empreses paguin aquí allò que els pertoca, i treballar per l’eliminació dels paradisos fiscals arreu del món.
  • Solidaritat amb les persones nouvingudes al nostre país, que garanteixi una acollida humana i la plena integració social.
  • Reconeixement i suport a la tasca de les entitats del tercer sector social i a les iniciatives d’economia social, cooperativa i solidària.

Llegeix el manifest sencer i quines demandes concretes fem als poders públics i agents socials aquí

Descarrega't el manifest!

Sabies que?


En el 2n Trimestre de 2016, a Catalunya hi ha 603.000 persones aturades, això suposa un 15,95% d’atur.

El 11,2% de treballadors/es estan en risc de pobresa i d’exclusió social. Són 343.500 persones.

185.400 llars tenen tots els seus membres actius a l’atur. Són el 6,25% de les llars de Catalunya.

1 de cada 4 contractes mensuals són de molt curta durada (7 dies o menys).

El 62% de les persones amb contracte a temps parcial voldria un contracte a jornada completa.

Uneix-te


sóc una entitat
Gràcies per adherir-te a la defensa per a un treball decent.

Ens ajudes a continuar fent difusió a través de les xarxes socials?


Comparteix

La desocupació juvenil, la informalitat i la manca de drets laborals no són inevitables, són resultat d'una prèvia opció social, d'un sistema econòmic que posa els beneficis per damunt de la persona.

Francesc

Ajudan's a difondre-ho!


Perquè no qualsevol treball val, sinó un treball decent! Si tu també ho creus ajuda'ns a difondre-ho i fes-ho córrer per les xarxes socials utilitzant el hashtag #TreballDecent. Perquè volem un treball decent per a tothom!

Entitats promotores